Adres

Michała Elwiro Androiollego 34 m. 1, 05-400 Otwock

Telefon

+48 505 599 927

Warunkiem otrzymania gwarancji na usługi stomatologiczne wykonywane w naszej klinice są wizyty kontrolne co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce przegląd stanu uzębienia i ocena higieny jamy ustnej.

Czas trwania gwarancji:

  • wypełnienia -2 lata,
  • stałe uzupełnienia protetyczne jak korony i mosty licowane porcelaną – 2 lata,
  • protezy osiadające -1 rok

Gwarancja nie obejmuje:

  • prac tymczasowych,
  • prac wykonanych na wyraźne życzenie

Pacjenta, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

  • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
  • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych oraz zaleceń lekarza
  • nieszczęśliwych wypadków,
  • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
  • współistniejących chorób ogólnych wpływających na zdrowie narządu żucia, jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza