Adres

Michała Elwiro Androiollego 34 m. 1, 05-400 Otwock

Telefon

+48 505 599 927

  • Home
  • Rentgenodiagnostyka

Zdjęcia rentgenowskie to podstawowe narzędzie diagnostyki w stomatologii i chirurgii szczękowej. Obraz cyfrowy, który uzyskujemy przy zastosowaniu radiowizjografii, pozwala zminimalizować dawkę promieni rentgenowskich aż o 90%. Radiowizjografia jest bardzo ważnym elementem wyposażenia gabinetu lekarza stomatologa, gwarantującym szybkie i skuteczne leczenie.

Skaner Wewnątrzustny RVG CS 7600

Radiowizjogra CS 7600 pozwala na natychmiastowe skanowanie naświetlonych płytek. Innowacyjny moduł identyfikuje płytkę podczas skanowania i automatycznie kieruje uzyskany radiogram wprost do cyfrowej kartoteki pacjenta. Zastosowana unikalna technologia nie tylko minimalizuje czas oczekiwania na skan, ale także ułatwia pracę z wieloma osobami badanymi bez ryzyka omyłkowego przyporządkowania zdjęcia do niewłaściwego pacjenta.

Pantomografia

Aparat pantomograficzny firmy KODAK.